Inschrijven

Lid worden

Als je wilt waterpoloën bij WSG DraGor, dan moet je eerst lid worden van één van de basisverenigingen (DZ&PC of ISIS). Nou ja, eerst… Je mag eerst twee weken komen ’testen’. Voelen of het water niet te koud is, kijken of de andere mensen in de groep wel leuk zijn (wat natuurlijk wel zo is), en natuurlijk of het waterpolo wel echt zo leuk is als je dacht (wat natuurlijk niet zo is, in het echt is het veeeel leuker). Misschien een beetje overbodig, maar we verwachten wel van je dat je kunt zwemmen. Zwemdiploma A is verplicht, zwemdiploma B is aan te raden.

Na de twee weken testen, moet je kiezen of je stopt of lid wordt. Als je in de gemeente Opsterland woont, kun je ervoor kiezen lid te worden van ISIS. Anders wordt je lid van DZ&PC. Om lid te worden, moet je een lidmaatschap-formulier invullen. De trainer kan die aan je geven, of je kunt hem hier downloaden. Ingevuld kun je het formulier bij je trainer inleveren.

Het is handig dat je het volgende weet als je lid wilt worden.

Trainingen

Als lid van DraGor heb je het recht om de training(en) te volgen van de afdelingsgroep waar jij je voor hebt aangemeld. Jouw trainer of contactpersoon kan je meer vertellen over de training(en) van jouw afdelingsgroep.

Wedstrijden

Je hebt ook het recht om aan wedstrijden van jouw (leeftijds-)groep mee te doen. Hiervoor kunnen extra kosten gemaakt worden die voor eigen rekening komen. De trainer of contactpersoon kan je hier ook meer over vertellen.

Contributie

De contributie is berekend op basis van een heel kalenderjaar (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld). In deze berekening is reeds rekening gehouden met feestdagen, vakanties, zomer- en winterstop. Jaarlijks (per 1 januari) kan de contributie geïndexeerd worden gelijk aan de indexatie van het badwater. In de ALV worden eventuele andere contributiewijzigingen voorgelegd en vastgesteld. Je kan de contributie hier vinden.

De contributie dient maandelijks voldaan te worden door het afgeven van een automatische incasso die automatisch vervalt op het moment dat het lidmaatschap wordt beëindigd.

Opzeggen

Hier hebben we een aparte pagina voor aangemaakt, zie Opzeggen.

Vrijwilligers

DZ&PC is een vereniging voor leden, maar ook door leden. Om de kosten laag te houden en de contributie betaalbaar, heeft DZ&PC geen mensen in dienst. Alles wordt gedaan door vrijwilligers. Als jij (of jouw kind) lid wordt van DZPC, wordt van jou ook verwacht dat je vrijwilligerswerk voor de vereniging doet. Dit kan inhouden dat je een keertje achter de bar moet staan of moet assisteren bij een activiteit.